Kõige raskem bioloogia viktoriin, mille täna teete

Täiskasvanute ujumine / Via vignette4.wikia.nocookie.net


 1. ThinkstockTuum Õige Vale A tuum A rakusein Õige Vale A rakuseina DNA Õige Vale DNA Mitokondrid Õige Vale Mitokondrid


 2. Elund Õige Vale Elundisüsteem Õige Vale Elundisüsteem Kude Õige Vale Kude Rakuline süsteem Õige Vale rakuline süsteem


 3. Mitokondrid Õige Vale Mitokondrid Centrioolid Parem Vale Centrioles Endoplasmaatiline retikulum Õige vale Endoplasmaatiline retikulum Kloroplastid Õige Vale kloroplast


 4. ThinkstockFitness õige Vale Fitness Reproduktiivne eelis Õige Ebaõige reproduktiivne eelis Ökoloogiline tugevus Õige vale ökoloogiline tugevus Kohanemisvõime Õige vale kohanemisvõime


 5. Tekkiv areng Õige Ebaõige Tekkiv evolutsioon Kompleksne areng Õige Ebaõige Kompleksne areng Erinev evolutsioon Õige Ebaõige Erinev evolutsioon Koonduv areng Õige Ebaõige koonduv areng


 6. Genotüübid Õiged Valed genotüübid Fenotüübid Õiged Valed fenotüübid Alleelid Õiged valed alleelid Polügeneetilised tunnused Õiged valed polügeneetilised tunnused


 7. ThinkstockMa vist annan alla!


 8. Binoomklassifikatsioonid Õige Vale Binomiaalne klassifikatsioon Taksonid Õige Vale Takson Phyla Õige Ebaõige Phyla Perekond Õige Vale Perekond


 9. Bakterid Õige Vale Bakterid Eukarya Õige Vale Eukarya Animalia Õige Vale Animalia Archaea Õige Vale Arhea


 10. ThinkstockMonocot Õige Vale Monocot Gymnosperm Õige Vale Gymnosperm Dicot Õige Vale Dicot Angiosperm Õige Vale Angiosperm


 11. Selgrootud parandavad valesid selgrootuid selgrootuid parandavad valesid selgrootuid


 12. Neljajalgsed Õiged Ebaõiged Neljajalgsed Õiged Ebaõiged Neljajalgsed Roomajad Õiged Valed roomajad Loomad Õiged Valed loomad


 13. ThinkstockLehm õige vale lehma raisakotkas õige vale korjuspuu õige õige vale puu seen õige vale seene


 14. Autotroofid Õiged Valed Autotroofid Heterotroofid Õiged Ebaõiged heterotroofid Tarbijad Õiged Ebaõiged tarbijad Sekundaarsed tootjad Õiged Ebaõiged sekundaarsed tootjad


 15. Kogukond Õige Vale Kogukonna populatsioon Õige Vale populatsioon Biome Õige Vale Bioomi biosfäär Õige vale biosfäär